Jak idylické bylo Ježíšovo narození?

V neděli 11. prosince 2016 se ve farním sále v Bílovicích uskutečnila další z řady přednášek připravených místní pobočkou Moravskoslezské křesťanské akademie. Pozvání přijala Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka KTF UK v Praze, autorka knihy Doba Ježíše Nazaretského. Paní docentka má jako biblistka v popisu práce komentovat biblické příběhy; s ohledem na roční dobu bylo zvoleno téma „Jak idylické bylo Ježíšovo narození“ s podtitulem „Co vlastně o Vánocích slavíme?“. První, přibližně hodinová část, přiblížila cca čtyřicítce přítomných dobu, kdy se Ježíš narodil, a připomněla, že zdánlivá idyla narození Mesiáše je ve skutečnosti citelně narušena zabíjením nevinných dětí, i když se (ještě) utrpení nedotýká Ježíše osobně. Ale i narození v chlévě má svou symboliku, promlouvá k mocným tehdejšího (a vlastně i tohoto) světa a upozorňuje, že ten i nejvýznamnější z nejvýznamnějších může přijít na svět nejen jako bezbranné dítě, ale navíc ještě v nouzovém ubytování. Paní docentka přitom také zajímavě upozornila na rozdílné pohledy jednotlivých evangelistů. – Ještě zajímavější byla (skoro stejně dlouhá) druhá část, ve které paní docentka odpovídala na zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se například, proč z pohledu vnímání tehdejšího světa byl Ježíš „z rodu Davidova“, i když z dnešního „genetického“ pohledu nebyl Josefovým potomkem. Došlo také na zdánlivé nebo i skutečné historické nesrovnalosti, když historikové ukazují, že například Herodes Veliký vládl později a nikoli v době Ježíšova narození. Zdá se ale, že pro všechny tyto otazníky lze najít logická vysvětlení. – Ze skvělé besedy jsme si odnesli poučení i hodně dojmů, protože mnohé, co bylo vyřčeno, má přesah i do dnešní doby. Díky paní docentce, že si na návštěvu Bílovic udělala čas (dočkala se mnoha vnímavých posluchačů; farní sál byl plný do posledního místečka). Díky také Honzovi Latovi za skvělou organizaci akce.

 mireia_ryskova_2 mireia_ryskova_4

(Ondřej Zahradníček, foto Pavel Lazárek)

 

Nechat vzkaz

*