Říjen 2016 – kalendář akcí ve farnosti

 

 • Sobota 1. října 2016: Pohádkový les – tradiční akce pro děti, pořádá ZŠ Bílovice;
 • Středa 5. října 2016: Rio 2016: Zážitky olympijského kaplana – Beseda s bývalým blanenským kaplanem otcem Oldřichem Chocholáčem – v 18:30 hod. – Katolický dům v Blansku;
 • Čtvrtek 6. října 2016: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Čtvrtek 6. října 2016: Světelský podzim v Adamově – koncert Javory Beat – v kostele svaté Barbory v Adamově v 17:30 hod. – vstupné 240 Kč, rezervace MKS Adamov.
 • Pátek 7. října 2016: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • 7. – 8. října 2016: Krajské volby 2016;
 • Víkend 7. – 9. října 2016: Víkendovka tatínků s dětmi – v Heřmanově – bude upřesněno (info Karel Ryšavý);
 • Sobota 8. října 2016: výprava Sardinek (skaut);
 • Sobota 8. října 2016: Jak žít spolu a ne vedle sebe – seminář nejen pro manžele (Olomouc) – Interaktivní seminář s oblíbenými lektory Irenou a Petrem Smékalovými se uskuteční tentokrát v Olomouci v prostorách nové auly Pedagogické fakulty UP. Hlavní témata jsou: „O šifrách mezi mužem a ženou, Manželství jako jedna z životních hodnot, Když do manželství vstupuje stres“. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení, jak žít v manželství opravdově a s vzájemnou důvěrou. Seminář se koná ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci. Hlídání dětí zdarma. Přihláška k vyplnění zde: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/seminar-manzele-olomouc-2016
 • Neděle 9. října 2016: Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé – v 19,45 hod. Mše svatá před modlitbou je v 18,30 hod. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy a chvály, modlitba Páně, zpěvy. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM – schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera – www.farnostkrenova.cz
 • Pátek 14. října 2016: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Urválků;
 • Sobota 15. října 2016: Pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství – kostel sv. Michala v Brně (9h) a Katedrála sv. Petra a Pavla;
 • Sobota 15. října 2016: tradiční bazárek pořádaný RC Žirafa;
 • Úterý 18. října 2016: Skaut: Rytířská mše sv. – v 17:30 hod. v bílovickém kostele (následuje ukázka šermu a opékání špekáčků na farní zahradě);

Rytirska_mse

 • Středa 19. října 2016: MSKA – přednáška biskupa Václava Malého o uprchlické krizi a vztahu křesťanství a islámu – v 18:30 hod. (otec biskup bude sloužit mši sv. v 17:30 hod.);

Vaclav_Maly_a4

 • Čtvrtek 20. října 2016: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • 21. – 22. října: (skaut) přespávání v klubovně – Makrely;
 • Sobota 22. října 2016: výprava Tuňáků (skaut);
 • Sobota 22. října 2016: výprava Lososi 1 + Lososi 2 (skaut);
 • Pátek 28. října 2016: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Tomášků;
 • Neděle 30. října 2016: farní kavárna (po mši sv.)
 • Neděle 30. října 2016: 2. Bílovická Vokál Párty – od 17 hod. v sále Obecní hospody – účinkují BUCH a LSDA, pořádá Obec BnS, vstupné dobrovolné.

Události v dalších měsících najdete v Kalendáři událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 8:40 hod. a poté po mši sv.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na další kurz, který začíná v lednu 2017. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin. V Babicích se sbor na zkouškách domlouvá operativně podle potřeby.

 

Nechat vzkaz

*