Chceme rozumět mši svaté

Jak už se stalo zvykem, po skončení kurzu Alfa ještě připravujeme vysvětlovací (neboli komentovanou) mši sv. v bílovickém kostele. Ve středu 13. dubna jsme tak už počtvrté měli příležitost proniknout více do smyslu a významu liturgických textů.

Přišli nejen absolventi jarní Alfy, ale také mnoho farníků, přijelo také několik návštěvníků z Brna. Při komentářích a vysvětleních při úvodních obřadech, bohoslužbě slova, bohoslužbě oběti i závěrečných obřadech jsme se snažili porozumět  tomu, co nám často uniká. Jak často se s Ježíšem, který se nám zcela dává, míjíme? Jak prožít mši svatou? Jak se s ním skutečně setkat? V eucharistii, v Božím slově, v bratřích a sestrách. Nechat proměnit? Být nejen přítomný, ale také přijmout to, co mi Pán nabízí. A jak to nést dál, když se za námi dveře kostela zaklapnou.Děkujeme otci Jaroslavovi za vytrvalost.

Pro někoho zdánlivě dlouhý večer. Ani jsme si nevšimli, jak rychl utekl. Z tohoto večera ještě dlouho budeme čerpat.

Nechat vzkaz

*