Setkání s Věrou Sosnarovou

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, uspořádala v pátek 22. dubna 2016 v 18 hod. besedu s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila Gulag.

Věra Sosnarová – dcera petrohradské emigrantky – byla v roce 1945 ve svých 14ti letech odvlečena se svojí matkou a sestrou z rodného Brna do sovětského gulagu a ze SSSR se mohla vrátit do Československa až v roce 1964. O jejím osudu byla sepsána kniha Krvavé jahody.

Nikdo z přítomných posluchačů nezůstal neosloven drsným životním příběhem této statečné ženy. Přes pokročilý věk si dokázala získat každého svým svěžím a vytrvalým vyprávěním, ve kterém bylo pramálo důvodů k radosti. Přesto ale touha po domově a živá víra v dobrého a pomáhajícího Boha pomohly paní Věře přežít všechno utrpení a navíc s velkou odvahou a neutuchající energií vydávat lidem dnešních generací šokující svědectví o zlu, které překonává všechny naše nejčernější představy. A její osud zdaleka nebyl ojedinělý.

MSKA_Bilovice_Sosnarova

 

Nechat vzkaz

*