Scholička v nové síle

Scholička se schází k přípravě vždy v neděli v 8:30 hod. (půl hodiny přede mší sv.) a pak ještě po skončení mše sv.

Od února 2016 se vedení scholičky věnuje rodina Vaňkova. Děkujeme Lence Koudelkové a dalším za obětavé první roky (a hudební kroky) našich dětí. Vítány jsou i malé děti. Můžou se přidat a vyzkoušet si, jak se jim ve scholičce líbí. Děti přispívají svým zpěvem k pestrosti oslav nedělních bohoslužeb. Pokud vás zajímá víc, obraťte se na Katku Vaňovou.

Nechat vzkaz