Příprava dětí na první svaté přijímání

Od 17. ledna probíhá v Bílovicích příprava dětí na první svaté přijímání. Děti se scházejí vždy v neděli ve 14 hodin v našem kostele. Provázejme naše děti modlitbou a radujme se z toho, že osmnáct dětí bude už na čtvrtou velikonoční neděli moci solavit svůj velký den a udělat další krůček k plnosti vztahu s naším milujícím Pánem.

Nechat vzkaz