Křesťanství a ochrana přírody ve světle encykliky Laudato si

V pátek 2. října 2015 se v bílovickém kostele uskutečnila přednáška Marka Orko Váchy na téma Křesťanství a ochrana přírody ve světle encykliky Laudato si papeže Františka. Jednalo se o první akci pořádanou regionální pobočkou Moravskoslezská křesťanská akademie v Bílovicích nad Svitavou.

Třebaže přednáška byla původně plánována ve farním sále, byl o ni natolik velký zájem, že musela být přesunuta do kostela. Ten byl takřka zcela zaplněn. Referent byl skvěle připraven a provedl nás nejen obsahem encykliky, ale i různými pohledy křesťanství na přírodu a stvoření, přičemž encyklika Laudato jasně podtrhla povinnost křesťanů k ochraně životního prostředí.

(Jan Lata)

Encykliku Laudeato si najdete zde: česky (v překladu Českého vatikánské rozhlasu) a v dalších jazycích.

 

Nechat vzkaz

*