Biřmování

Týden před Slavností Seslání Ducha svatého, v neděli 17. května 2015, osm našich biřmovanců přijalo svátost biřmování. Do naší farnosti přijel generální vikář brněnské diecéze Mons. František Mikulášek. Slavnost jsme si užili a k oslavě připojili i malou zahradní slavnost bezprostředně po mši.

Nechat vzkaz

*