Červen 2015 – kalendář akcí ve farnosti

 

 • 30. května – 6. června 2015: Dny víry v Praze;
 • Čtvrtek 4. června 2015: Slávek Klecandr – koncert – v 19:30 hod. v bílovickém kostele (bude upřesněno);
 • Pátek 5. června 2015: Modlitba zpěvem – ve 20:30 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Sobota 6. června 2015: Farní pouť Babice n. Svit. – Hluboké Mašůvky (s návštěvou zámku Vranov nad Dyjí)- odjezd v 7hod – přihlášky M. Klímová, L. Kabátová, L. Koudelková (odevzdejte do 26. 4. 2015);
 • Čtvrtek 11. června 2015: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 12. června 2015: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Lázničků (přesunuto z původního termínu 19. června);
 • Sobota 13. června 2015: Den otevřených dveří v Radiu PROGLAS – v Brně na Barvičově ulici od 9:00 do 16:00 hod. Letošní Den otevřených dveří proběhne ve znamení společných oslav 20 let vysílání. Prohlídka Rádia a bohatý venkovní program zaměřený na rodiny s dětmi.
 • Neděle 14. června 2015: Speciální „farní kavárna“, tentokrát grilování – neformální setkání na farní zahradě, které začíná bezprostředně po mši a pokračuje, dokud bude zájem a chuť;
 • Sobota 20. června 2015 –  v 15 hodin bude připraven na farní zahradě pro děti pestrý program na téma „Pevnost Boyard“. Při plnění jednoduchých, ale i téměř nesplnitelných úkolů budou děti sbírat indicie a klíče potřebné k nalezení pokladu pevnosti, který je bude čekat jako odměna za odvahu, vytrvalost a bojovnost. Přijďte ve sportovním a hlavně opotřebovaném oblečení, a vemte si sebou špekáčky k táboráku, kterým tento den ukončíme. Moc se na vás těšíme!!! Lenka se všemi strážci pevnosti Boyard
 • Čtvrtek 25. června 2015: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma – zrušeno, další bude až po prázdninách.
 • Čtvrtek 25. června 2015: Bílovická hranice – 600. výročí Mistra Jana Husa – v 18 hod. nad Sokolovnou na Hradisku – vzpomínková akce s ekumenickou bohoslužbou;
 • Pátek 26. června 2015: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – v případě zájmu, místo bude upřesněno.

 

 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 (ranní skupinka) a od 19.00 hod. (večerní skupinka) (dříve ve středu v 19 hod.) jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Další Kurz ALFA se bude konat na podzim 2015. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin. V Babicích se sbor na zkouškách domlouvá operativně podle potřeby.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Nechat vzkaz

*