Návrh budoucí křížové cesty

Od posledních významných oprav v kostele v době kovidové chybí v našem chrámu křížová cesta. Její absence je citlivější zvlášť v postní době. Je pravdou, že obrazy původní křížové cesty se do aktuální podoby interiéru nehodí, ale odkládání rozhodnutí, kdy a hlavně v jaké podobě bude doplněna křížová cesta nová, bylo pro mnohé farníky více než citlivým tématem minimálně posledních dvou roků. V minulých letech jsme tedy v době postní k pobožnosti křížové cesty volily různá provizorní zobrazení. Vedlo nás to k určité kreativitě a vlastně také k hledání odpovědi na otázku, jaká by ta nová křížová cesta měla být.
V minulém roce se zdálo, že by křížová cesta mohla zdobit sloup oddělující hlavní a boční loď kostela. Šlo o návrh velmi netradiční, mozaika na sloupu měla své zastánce i odpůrce. Nakonec jsme se ale i s ním museli rozloučit. Mozaika na sloupu tedy ponese jiný motiv.
Na začátku postní doby nám pan farář představil nový návrh křížové cesty. Měla by být jednoduchá, dá se říct, že symbolická, jednotlivá zastavení budou vyhotovena kovářsky. S návrhem se může každý seznámit na nástěnkách v kostele. Asi se nebude líbit všem, ale zdá se, že je ve své hloubce i jednoduchosti opravdu tím nejlepším. Provází nás letošní postní dobou a věříme, že příští rok touto dobou už bude křížová cesta tam, kde má být.Komentáře jsou zablokovány.