Farní rada o vitrážích

Ve středu 1. února večer se ve farním sále sešli členové farní rady, aby se seznámili s dostupnými návrhy pro realizaci vitráží v našem kostele. Prohlíželi jsme si celkem devět autorských návrhů. Zadáným tématem bylo stvoření světa a přestože bylo třeba dodat návrh jednoho okna, většina návrhů obsahovala celou koncepci pro okna čtyři nebo oken šest, tedy tak, jak je chceme v našem kostele mít. Do vlastního posouzení vstupovaly nejen subjektivní dojmy, ale také rozdílné formáty poskytnutých návrhů. S vědomím, že od návrhů k relizaci je opravdu ještě dlouhá cesta a také že se výsledné okenní vitráže mohou ve výsledku co do barevné realizace i mnohých detailů z hlediska obtížnosti vlastní výroby značně lišit, byla diskuse opravdu velmi pestrá. Důležitým kritériem bylo samozřejmě i to, nakolik si lze navrhované vitráže představit v souladu s už dříve instalovanými vitrážemi podle návrhu Bohumíra Matala v presbytáři kostela. Nakonec došlo i na hlasování, které mělo ukázat, které z návrhů mají u členů farní rady více preferencí. Pan farář se hlasování neúčastnil. Farní rada nepřikládá tomuto hlasování rozhodovací pravomoc, nicméně chce nabídnout všem farníkům i tímto způsobem další pohled na diskusi nad návrhy vitráží, která se tímto otevírá. Návrhy budou ve sjednoceném formátu s připojenými komentáři o autorech a jejich díle vystaveny na nástěnce v předsíni kostela. Návrhy a celková koncepce vitráží v kostele budou také posouzeny některými nezávislými umělci, aby se pak na základě všech dostupných názorů, odborných i laických, mohlo rozhodnout o budoucí podobě oken kostela.

  

 

 

Komentáře jsou zablokovány.