Týden modliteb za jednotu křesťanů

Středou 18. ledna 2023 začal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho mottem byl tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17). I když v naší farnosti v tomto roce nepřipravujeme žádné mimořádné akce, jednota všech křesťanů je důležitým tématem, které mnohým z nás Pán klade na srdce. Snažíme se porozumět Božímu volání a malými krůčky hledat to, co nás spojuje, a postupně spoluvytvářet prostředí, ve kterém všichni Ježíšovi učedníci budou jedno. Tuto touhu vkládáme do svých osobních modliteb i do modlitby ve společenství.

Komentáře jsou zablokovány.