Poutní zájezd do Znojma a Jaroměřic nad Rokytnou

V sobotu 16. října se uskutečnila farní pouť do Znojma a Jaroměřic nad Rokytnou. A podle ohlasů se jednalo o velmi vydařenou akci.  „Včera jsme se účastnili farní pouti do Znojma na mši svatou spojenou se svěcením zvonů. Po mši svaté si každý mohl dřeveným kladívkem na zvony zazvonit. Následovalo bohaté pohoštění. Potom jsme se přesunuli do Jaroměřic nad Rokytnou, kde nás P. Tomáš provedl nově opraveným barokním chrámem sv. Markéty. Neuvěřitelné dílo!!! A velice dobře do něj zapadl liturgický „nábytek“ od Otmara Olivy. Vřelé díky za zorganizování našemu panu faráři otci Pavlovi i Olze Kulhánkové,“ říká o farní pouti Marie.

 

Komentáře jsou zablokovány.