Mozaika Panny Marie

Na začátku roku jsme měli možnost radovat se z působivé mozaiky Madony a během bohoslužeb i dalších modlitebních setkání mnohým znás přirostla k srdce. Stala se neodmyslitelnou součástí večerních modliteb růžence za mír na Ukrajině. Panna Maria a v jejím náručí její Syn. https://farnost-bilovice.cz/2022/03/31/mozaika-madony/

Se začátkem října jsme se mohli radovat znovu, tentrokrát už natrvalo. Nově vytvořená mozaika se stejným motivem se poprvé v kostele objkevila v den slavnostního odhalení památníku P. Jana Rybáře. Od té doby nás provází při modlitbách i adoraci. Nemá své stále místo. V kostele se s ní setkávat hlavně v měsících mariánské úcty. Děkujeme.

Komentáře jsou zablokovány.