Mozaika Madony

Už několik týdnů je před obětním stole v presbytáři kostela umístěna působivá mozaika Madony a během bohoslužeb i dalších modlitebních setkání mnohým znás přirostla k srdce. Stala se neodmyslitelnou součástí večerních modliteb růžence za mír na Ukrajině. Panna Maria a v jejím náručí její Syn. Možná pro někoho překvapivé zjištění, že přítomnost této mozaiky u oltáře se nijak neruší s velmi abstraktními Matalovými vitrážemi za oltářem. Právě naopak, jakoby vytvářely určitou harmonii v celém interiéru chrámu. Ještě větší důležitost pak získala při Slavnosti Zvěstování Páně v pátek 25. března, kdy jsme se připojili k papeži Františkovi, který zasvětil lidstvo, zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Samotná mozaika pochází z dílny pana Jiřího Šťasty http://www.vsechsvatych.cz/domu/sakralni-architektura-umeni/. Zapůjčením mozaiky Madony byl hasičům, obci a farnosti představen návrh možného mozaikového cyklu děl na různých místech v Bílovicích: sv. Florián na budobě právě stavěné hasičky, sv. Jan Nepomucký na budoucí kapličce u splavu, Liška Bystrouška na budově bílovického nádraží, Strom republiky a Liduška na náměstí, sv. Cyril a Metoděj na farním kostele. Jedná se o návrh, který by vhodným způsobem propojoval významná místa Bílovic s hodnotným ztvárněním klíčových postav či obrazů vztahujících se k těmto místům. Díky zapůjčení mozaiky jsme si mohli udělat představu, co by tato díla pana Šťasty, v případě realizace mohla farnosti i celým Bílovicím.

Jiří Šťasta a jeho dílna chtějí prakticky navazovat na umělecký a teologický odkaz jezuity a umělce P. Marko I. Rupnika a kardinála Tomáše Špidlíka, který poslední etapu svého pozemského života strávil v římském Centru Aletti, v místě, kde se setkává duchovní odkaz Východní a Západní Církve.

Zapůjčená mozaika Madony byla na konci března navrácena zpět a brzy bude dodána původnímu zadavateli. Možná chybí i vám. Máme příležitost přemýšlet, jak v budoucnu zaplnit toto pomyslné prázdné místo. Za společný čas této postní doby děkujeme.

Komentáře jsou zablokovány.