Křížové cesty (zase trochu jinak)

K postní době přirozeně patří pobožnost křížové cesty. Nejenom v naší farnosti využíváme tuto příležitost ke společné modlitbě a rozjímání oněch čtrnácti zastavení na cestě Pána Ježíše od jeho odsouzení až po ukřižování a uložení do hrobu. V letošním roce máme tato zastavení symbolicky přístupná kolem zdi kostela. Příležitost nejen pro děti, ale prakticky pro každého. Projděte si i vy tato zastavení a otevřete své srdce Pánu při každém zastavení. Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

   

Komentáře jsou zablokovány.