Postní aktivita

Vzhledem k nepříznivé situaci pro naše setkávání jsme vymysleli bezkontaktní aktivitu pro všechny – děti i dospělé.

Venkovní křížová cesta:

Na zdi kostela visí obrázky křížové cesty, které začínají u hlavního vchodu a vedou k bočnímu vchodu. Na stolečku v předsíni kostela budou k dispozici texty pro dětskou křížovou cestu.

Záměrem je  zpřístupnit křížovou cestu všem, kteří jdou kolem kostela a usnadnit dětem její prožití a pochopení, tak ji směle využívejte při svých vycházkách…

Kvetoucí kříž:

Každá naše modlitba je vedena láskou k Bohu i Boha k nám. To si tedy chceme připomenout drobným úkolem – za každou modlitbu křížové cesty, postní pobožnost, modlitbu “navíc” (platí samozřejmě i pro domácí modlitbu) či případnou účast na mši svaté (bude-li to možné) nalepíme kytičku na kříž u ambonu. Kostel je otevřen denně po celý den, aby byl přístupný všem…

Těšíme se, že nejen děti, ale i dospělí se do lepení kytiček zapojí, a tak se všichni viditelně spojíme v modlitbách!

Nechat vzkaz

*