30. neděle v mezidobí – dvě přikázání, jedna láska

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na youtube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. A určitě jste si všimli při přenosu i lešení za oltářem, které naznačuje, že začaly práce na výměně oken v presbytáři.

Alespoň několik myšlenek z neděle 25. října, tedy 30. neděle v mezidobí.

 

Otec Pavel začal svoji promluvu vzpomínkou na kleriku, kterou nosili v době semináře. Měla 15 knoflíků, některé pak i 33. „A jakmile byl ten první knoflík špatně zapnutý, tak celá klerika byla špatně zapnutá. A podobně to máme u kabátů i svetrů.“ A v zápětí navázal: „Už jste přemýšleli, proč jsou v poslední době lidé tak rozmrzelí?“ „Protože je zapnutý špatně ten první knoflík. A který že to je? Na to už se ptal zákoník v dnešním evangeliu, kdy říká – Mistře, které přikázání je v zákoně nejdůležitější?“ „A Ježíš odpovídá tím jediným slovem, kdy řekne – Miluj.“ „Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, a miluj bližního, jako sám sebe. A to je často v našem životě právě ten první špatně zapnutý knoflík, který se tam nachází. Člověk má být člověku bohem, říká lidová moudrost. Ale stal se mu vlkem. Představte si, kdyby náš život byl závislý od ostatních lidí, od jejich štěstí. Že bychom byli v životě šťastní natolik, nakolik jsou šťastní jiní lidé.“ „Dvě přikázání, jedna láska.“

 

Nechat vzkaz

*