Cyrilometodějská slavnost

Po všech koronavirových omezeních v době velikonoční a přesouvání dříve připravovaných akcí se zdá, že na začátku července už setkávání a slavnostem ve farnosti nic nebrání. Nejvyšší čas. Slavnost patronů naší farnosti, sv. Cyrila a Metoděje, se nabízí jako skvělá příležitost k oslavě. O důvod k oslavám víc – Ivana a František, dva z našich katechumenů, si tento den zapíšou jako svůj křestní. A měli jsme radost skutečně všichni. A nesmíme zapomenout na přání otci Pavlovi k 15. výročí jeho kněžského svěcení. A protože přálo i počasí (a tomu ještě před pár dny málokdo věřil), neměla chybu ani zahradní slavnost s grilováním a bohatým občerstvením. Celé odpoledne završil koncert.

 

 

Nechat vzkaz

*