Cyrilometodějská slavnost

Spolek Živá tradice pro Bílovice a bílovická farnost společně připravily moc hezkou oslavu svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů našeho bílovického kostela. V pátek 5. července 2019 po slavnostní bohoslužbě v 10 hod. v kostele následoval program na farní zahradě. Bohaté občerstvení, grilování, počasí přálo a tak jsme si mohli hezky popovídat a trošku víc se seznámit s těmi, kdo se mezi námi objevili nedávno a příležitostí dosud tolik nebylo. A také jsme si prošli naučnou hru o sv. Cyrilu a Metodějovi, staroslověnštině a místech spojených s oběma světci. Byla poučná nejen pro děti, ale i pro rodiče. A rozhodně vzbudila velký zájem. Děti si pak vyráběly placky s logem farnosti. Celá oslava vyvrcholila při cimbálové muzice. Akce byla pořádána s podporou Obce Bílovice nad Svitavou. Děkujeme všem, kteří přišli a zvlášť pak ěm, kdo se podíleli na přípravách.

 

 

Nechat vzkaz

*