Vysvětlovací mše nejen pro absolventy Alfy

Kurz Alfa má v Bílovicích už své místo a využívají ho mnozí k hledání odpovědí na důležité otázky smyslu života, ať už ti, kdo si chtějí oživit důvody své křesťanské víry, nebo lidé hledající a snažící se porozumět tomu, čemu křesťané věří. A stejně tak v návaznosti na ukončený kurz vždy nabízíme vysvětlovací mši. I tentokrát jsme měli možnost setkat se v bílovickém kostele při bohoslužbě doplněné o vysvětlující komentáře. Nebylo nás mnoho, ale to není až tak důležité. Společenství, které jsme ve čtvrtek 25. dubna večer vytvořili, snad díky této události lépe náhledlo do smyslu toho, co se při mši děje a že role každého člověka i přes zdánlivou vnější pasivitu může být nesmírně aktivní a obohacující. Děkujeme otci Pavlovi za vstřícnost a srozumitelnost.

Nechat vzkaz

*