Jarní bazárek

K podzimu a jaru v Bílovicích pravidelně patří bazárek pořádaný místním Rodinným centrem Žirafa. Stalo se zvykem, ne však přehlédnutelnou samozřejmostí, že se vždy shromáždí velké množství oblečení a dalších věcí, které udělají spoustu radosti tam, kde je do kapsy hluboko. I po skončení letošního jarního bazárku jsme měli možnost odvézt do Bakhity důkladně napěchované velkokapacitní auto. Bakhita je občanské sdružení, které velmi efektivně pomáhá obětem novodobého otroctví, nejčastěji maminkám s dětmi, které se ocitly ve velmi tíživé situaci. Pomoc je určená nejen brněnským, ale prostřednictvím kontaktních středisek se dostane do rozličných koutů naší republiky. Děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat. Největší poděkování pak patří Žirafě a všem nadšeným dobrovolníkům (tedy spíše dobrovolnicím), kteří se s obdivuhodným nasazením o celou akci starají. A tentokrát i panu školníkovi za vydatnou pomoc při nedělním nakládání.

Nechat vzkaz

*