Kurz MSKA vstoupil do druhého pololetí

V letošním roce bílovická pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie navázala na Kurz světových náboženský cyklem křesťanských církví. Protože právě vstoupil do druhého pololetí, stojí možná za to ohlédnout se za pololetím prvním.

Cyklus zahájila profesorka Ivana Noble, vedoucí Ekumenického unstitutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy akademickou a pro posluchače dosti náročnou přednáškou na téma „církev a církve“, kde se zamyslela nad dějinami křesťanství s jeho uzlovými body. Následovalo velmi zajímavé vystoupení prof. Petra Nováka, duchovního správce pravoslavného chrámu v Chudobíně. Dozvěděli jsme se o situaci pravoslaví u nás, o tom, jakou úlohu v něm hrají pravoslavní pocházející z různých koutů Evropy, ale také o promyšleném systému, jaký má pravoslaví (ale jak jsme se dozvěděli nyní v únoru, tak třeba i Církev československá husitská) v případě nefungujících a rozpadajících se manželství.

Zdálo by se, že římskokatolickou církev není třeba posluchačům, převážně z řad bílovických farníků, představovat, ale vystoupení brněnského děkana a svatojakubského faráře Mons. ThLic. Václava Slouka bylo zajímavé, protože právě on má velké zkušenosti s kontakty s jinými křesťanskými církvemi v rámci ekumenického hnutí i v rámci řešení zcela praktických situací, které přináší život.

Poté jsme obrátili pozornost k rozdílům mezi luterstvím a kalvinstvím, přičemž představitelkou převážně luterského pohledu je Evangelická církev Augšpurského vyznání. Její emeritní farář Martin Grombiřík byl hostem v prosinci. Poněkud jiný pohled na liturgii nám pak předvedl Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior Českobratrské církve evangelické, kterého se aktuálně podařilo přemluvit k tomu, aby se ujal Ekumenických biblických hodin, konaných nyní v Bílovicích.

Nové pololetí zahájil v únoru brněnský biskup Československé církve husitské Juraj Jordán Dovala. Mnohé posluchače překvapilo vyjádření pana biskupa, že církev sama sebe nepovažuje za protestantskou, i jeho slova o tom, že kdyby byl ve dvacátých letech dvacátého století obsazen papežský stolec jinou osobou než tehdy byl, možná by církev vůbec nevznikla. Zároveň jsme si potvrdili slova o tom, jak vývoj Československé církve (tehdy ještě ne husitské) souvisel s československým prvorepublikovým pravoslavím, což naznačila už říjnová přednáška prof. Nováka.

Nyní se můžeme těšit na další přednášku, která se bude konat už v pátek 8. března a kterou bude mít kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně Pavel Coufal.

Ondřej Zahradníček

Nechat vzkaz

*