Beseda s P. Františkem Líznou

V pátek 25. ledna 2019 se uskutečnilo v Bílovicích jedno z těch setkání, které si účastníci zapamatují na celý život. Beseda o putování s jezuitou, chartistou a poutníkem P. Františkem Líznou, původně naplánovaná do farního sálu, se pro velký zájem konala v kostele. Pravda, začala o něco později. Mše sv. sloužená otcem Františkem se neplánovaně protáhla, ale mnozí z přítomných prožili neopakovatelnou mši nesenou hlubokou usebraností celebranta. A tak vlastní bohoslužba už se stala pro mnohé vrcholem večera, který pozdější beseda jen přirozeně doplnila. Už na jejím začátku jsme měli dojem, že se s otcem Františkem známe nesmírně dlouho. Jeho vyprávění, ať už o dětství, rodné farnosti, časech komunismu, kněžství, působení bez státního souhlasu, signatářství Charty, vězení v Jáchymově, ale i později o jeho působení ve věznici na Mírově na druhé straně, o jeho vztahu k Romům, o dalekých poutích na východ i západ, o rakovině a uzdravení…

Je až neuvěřitelné, kolik se vejde do jednoho života. Ať tak či tak, setkali jsme se s mužem moudrým a naplněným láskou, láskou k Bohu i lidem. Děkujeme.

 

 

Nechat vzkaz

*