Malá skupinka poutníků na Vranov

Dá se říct, že zářijová pěší pouť naší farnosti na Vranov má vedle své staré tradice i tu novodobou. Každý rok se vydává skupina poutníků rozdílného věku na desetikilometrovou trasu. Cesta vedoucí krásnou přírodou je sama o sobě příjemným zážitkem. Nedílnou součástí putování je modlitba růžence. Poť zakončíme společným slavením mše sv. v kostele Narození Panny Marie ve Vranově. V letošním roce tento den připadl na neděli 8. září. Skupinka byla o poznání menší než v minulých letech, ale na důležitosti toho, co v modlitbách při své pouti přednášíme Bohu, to rozhodně nic neubralo. Tradice pokračuje, ale poutě tu nebyly a nejsou kvůli tradici. To by bylo opravdu málo.

Nechat vzkaz

*