Ministrantský den v Olomouci

V sobotu 6. května se v Olomouci konal ministrantský den pro brněnskou diecézi.

Z naší farnosti jelo 14 ministrantů. Po příjezdu do Olomouce jsme přišli do kněžského semináře, kde nás rozdělili do věkových skupin:
1.skupina: 6-8let.
2.skupina: 9-12let
3.skupina: 13-15let.
A děti starší 15-ti let si mohli vybrat, buď měli vlastní program a nebo pomáhali při programu pro mladší děti. Program byl připraven formou jedné velké hry. Soupeřili proti sobě vždy družstva ze stejných věkových skupin. Na každém stanovišti bylo možné získat až 10bodů. Hra trvala celý den až do čtyř odpoledne. V 10 hodin se šlo na mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné, kde byl otec biskup. Program byl pěkně připravený a většině se to moc líbilo. Na konci bylo vyhlášení výsledků hry, vyhlašovali se vždy 3 nejlepší týmy z dané kategorie. Od nás se nikdo neumístil v nejlepších třech, proto byli kluci trochu zklamaní :). Doufám, že taková účast z naší farnosti bude i při dalším ministrantském dni.
K tomu reakce jednoho z nás. Petrovi se líbil kolektiv a příjemný přístup vedoucích, samozřejmě si ministrantský den velmi chválí a určitě příště pojede zase.
Přidáte se také?

Ministrantsky_den_019

(příspěvek Marek Holánek, foto Pavel Lazárek)

Nechat vzkaz

*