Katechumeni na cestě ke křtu

V neděli 12. února jsme do našeho farního společenství přijali při tři katechumeny – Dášu, Lukáše a Tomáše. Chceme je provázet při jejich přípravě ke křtu a pomáhat jim na jejich cestě s Pánem. Společně se celá farnost za ně modlíme a těšíme se na jejich další kroky.

Nechat vzkaz

*