Ohlášky z neděle 1. ledna 2017

Ohlášky z neděle 1. ledna 2017 (Matky Boží, Panny Marie)

Ohlášky pro delší období – zde jako pdf dokument.

pf2017

1.1. Ne            MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  (obnova manželských slibů)     konec oktávu Narození Páně
Bílovice           9.00     mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti, abychom začali tím nejkrásnějším, co ve farnosti máme
Adamov          10.45   mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti
Bílovice           20.00   adorace + zpovídání
Bílovice           možnost návštěvy betléma 8.00–10.00

2.1. Po            sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

2.1. Út             Nejsvětějšího Jména Ježíš 

4.1. St
Adamov          16.00   mše svatá – za živou a † rodinu a DvO
Bílovice           17.30   mše svatá – za farnost
Bílovice           18.30   setkání katechumenů

5.1. Čt
Adamov          17.30   mše svatá – za rodiče Vancovy
Bílovice           19.00   večer s Biblí (klubovna)

6.1. Pá            ZJEVENÍ PÁNĚ dětská mše svatá
Adamov          17.00   tříkrálový koncert účinkují: Dada Klementová & studenti JAMU Brno. V programu zazní: koledy slovenské, moravské i české,vánoční písně pánů S+Š a Jiřího Bulise. Vstupné: dobrovolný příspěvek na Tříkrálovou sbírku.                            
Bílovice           17.30   mše svatá – za † Zdeňka Přikryla
Bílovice           18.15   setkání mládeže na faře
Bílovice           20.00   modlitba zpěvem

7.1. So            Tříkrálová sbírka – snídaně pro koledníky na faře
Bílovice           8.00     mše svatá – za † tatínka a za žijící maminku
Znojmo           18.00   mše svatá – 50 let od úmrtí dědy
Bílovice           20.00   tradiční ples KDU-ČSL v Bílovicích

ples_KDU-CSL_2017

8.1. Ne            KŘTU PÁNĚ                                              
Adamov          8.30     mše svatá – Tříkrálová sbírka
za † Marii a Jana Bílkovy a jejich † rodinu
Bílovice           10.00   mše svatá – za živé a † rodiče
                       farní kavárna

9-10hod

Nechat vzkaz

*