Ohlášky z neděle 25. prosince 2016

Ohlášky z neděle 25. prosince 2016 (Slavnost Narození Páně)

Ohlášky pro období Vánoc (delší výhled) – zde jako pdf dokument.

25.12. Ne        NAROZENÍ PÁNĚ
Bílovice           9.00     mše svatá – za živou a † rodinu  –  J.J.Ryba – Hej mistře!
Adamov          10.45   mše svatá – za farníky
možnost návštěvy betléma v Adamově 13.00–16.00
Bílovice           17.00   Živý betlém v provedení bílovického ochotnického souboru DS BOTA
možnost návštěvy betléma 8.00–10.00

Ceska mse vanocni 2016 Zivy_betlem_Bilovice_2016

26.12 Po         sv. Štěpána, prvomučedníka
Bílovice           9.00     mše svatá – za živou a † rodinu – svatoštěpánská mše svatá se zpěvy vánočních koled
Adamov          10.45   mše svatá – za Václava a Ludmilu Kalábovy

27.12. Út         sv. Jana, apoštola a evangelisty

28.12. St         Svatých Mláďátek, mučedníků
vánoční dárek pro děti – Aquapark Boskovice 15.00-17.00

29.12. Čt         sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Adamov          17.30   mše svatá – za P. Arnošta Korce a Aloisii Šumpelovu
návštěva architektky Ing. Arch. Moniky Sirné

30.12. Pá        Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa dětská mše svatá
Bílovice           17.30   mše svatá – za Věru Mazancovou, živou a † rodinu

31.12. So        sv. Silvestra I., papeže
Adamov          15.00   mše svatá – na poděkování za uplynulý rok
Bílovice           16.30   mše svatá – za lidi, kteří k nám do farnosti přicházejí

1.1. Ne            MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – konec oktávu Narození Páně
Bílovice           9.00     mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti, abychom začali tím nejkrásnějším, co ve farnosti máme
Adamov          10.45   mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti
Bílovice           20.00   adorace + zpovídání
možnost návštěvy betléma 8.00–10.00

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1.-15.1. 2017 bude opět Tříkrálová sbírka. Hlavní koledovací den je stanoven na první sobotu, tedy 7.1. Začneme mší svatou s požehnáním koledníků v 8 hod., následuje snídaně na faře a odchod do ulic. Prosíme všechny zájemce o koledování, aby se přihlásili co nejdříve Věře Švejdové, Alici Lázničkové nebo Martinu Tomáškovi. Děkujeme.

Členové nové farní fary v Bílovicích nad Svitavou
Kulhánek Pavel, Koudelková Lenka, Tomášek Martin, Lata Jan, Vaněk Roman, Cívková Jitka, Řezníček Jiří, Lázničková Alice, Martínková Monika, Štancl Jiří, Demel Josef
Na farní radu se můžete obracet s náměty pro obohacení života farního společenství.

Zpěv koled
Adamov: O nedělích a svátcích po celou dobu vánoční zpíváme koledy, vždy 15 minut před začátkem mše svaté

Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně
V závěru roku není peněz nazbyt, přesto velká část lidí využívá zvlášť poslední dny v roce k podpoře neziskových organizací a charitních projektů právě proto, že si věnovanou částku mohou odečíst z daňového základu (z každého daru dostanu od státu něco zpět).
Je zřejmé, že i naše farnost se bez finančních darů farníků a dalších podporovatelů neobejde. Pokud chcete přispět finančním darem naší farnosti, na konkrétní účel nebo obecně na provoz, opravy a podporu pestré činnosti, můžete použít číslo bankovního účtu farnosti:
Bílovice nad Svitavou            2024391359/0800
Adamov                                    1360996379/0800
Stejně tak můžete peníze v hotovosti předat přímo panu faráři. Pokud posíláte peníze převodem, o zaslaném daru informujte pana faráře. Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně z příjmu Vám rád vystaví pan farář (uplatníte při vlastním podání daňového přiznání nebo při ročním zúčtování daně Vaším zaměstnavatelem vždy za uplynulý rok).
Pro uplatnění odpočtu daně se započítávají všechny dary v souhrnné výši minimálně 1000 Kč/rok. Stát tak při zúčtování daně z příjmu vrací z darů 15% zpět.
Údaje o hospodaření farnosti a o využití finančních darů budou dostupné všem farníkům. Souhrn vyúčtování bude představen ve středu na farní radě.

 

Nechat vzkaz

*