Zakončení školního roku v Pevnosti Boyard

V sobotu 20. června 2015 se na farní zahradě v Bílovicích konal DĚTSKÝ DEN. Pro děti byl připraven pestrý program na téma „Pevnost Boyard“. Při plnění jednoduchých, ale i téměř nesplnitelných úkolů děti sbírali indicie a klíče potřebné k nalezení pokladu pevnosti, který je čekal jako odměna za odvahu, vytrvalost a bojovnost. Opékáním špekáčků při táboráku v závěru akce jsme se rozloučili s právě končícím školním rokem. Přejeme dětem i rodičům hezké prázdniny.

Nechat vzkaz

*