Třetí kurz Alfa zakončen slavnostní večeří

Slyšeli jste už o Kurzech Alfa?

Od začátku října jsme se scházeli vždy ve středu večer na večeři, přednášku a diskuze ve skupinkách nad otázkami smyslu lidského života. Ve středu 7. ledna jsme se sešli na závěrečném večeru, kdy jsme hledali odpověď na otázku, jaké vlastně křesťanství je. Nepravdivé, zbytečné, nudné? I když asi každý z hostů už si za těch uplynulých deset setkání nějaký názor na křesťanství udělal.Je na každém z nás, aby se ohlédl zpět, zda a jak se jeho život, vztah k víře, křesťanství, Bohu a třeba i lidem, se kterými žijeme v nejbližších vztazích, změnil. Jak se změnily naše názory? Co jsme se dověděli od druhých? Co si myslí? Čas na povídání se zdál někdy až příliš krátký. Jednotlivá témata nám představovali Jan Lata, Jiří Rous, Zdeněk Michalec, Petr Beneš, Radovan Voříšek, Petr Karas, Jindřich Kotvrda, David Ambrož, Jana Ungerová, Jaroslav Filka, Veronika Řeháková a Anna Martinková. Čtrnáct hostů, na konci jedenáct, oproti minulým dvěma kurzům nás bylo méně. Bez ohledu na počet vznikla nová přátelství a neradi jsme se loučili. Ještě o týden později jsme se sešli v kostele na netradiční vysvětlovací mši sv. mohli jsme se ptát a pan farář vysvětloval všechno, co nám nebylo jasné. I když ne všichni jsou z Bílovic a okolí, těšíme se, že se budeme setkávat i při dalších příležitost. Jednou z nich je pokračující kurz Beta.

Nechat vzkaz

*