Obřanská farní kronika v prodeji

Před Vánocemi konečně spatřila světlo světa dlouho připravovaná kniha, kterou je Obřanská farní kronika. Tento překlad do soudobé češtiny je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro ostatní zájemce o dějiny kraje kolem řeky Svitavy. Základní strukturu kronice vtiskl její zakladatel P. Josef Pitterna, farář působící v Obřanech v letech 1839-1854. Zápisy v kronice jsou vícejazyčné, kromě češtiny se výrazně uplatňuje němčina a příležitostně i latina. Mnohé zápisy čerpají ze starších dokumentů z děkanského a biskupského archivu a z farních písemností od roku 1720.

Kronika byla v padesátých letech 20. století tak „pečlivě schována“, že začala být pokládána za ztracenou. Podařilo se ji najít až v březnu 2011 Petru Šplouchalovi, správci farnosti, při kontrole materiálů určených k fyzické likvidaci.

Kniha byla vydána s podporou Obce Bílovice nad Svitavou a Římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou.

Zájemci si knihu můžou prohlédnout a zakoupit kdykoliv před nebo po mši sv. v kostele v Bílovicích nad Svitavou za cenu 165 Kč. Stejně tak je k zakoupení i v Obřanech. Pokud máte o knihu zájem a jste zdaleka, využijte emailovou adresu v sekci Kontakty.

Komentáře jsou zablokovány.