Chystá se Tříkrálová sbírka 2014 v Bílovicích

V těchto dnech probíhá v naší Diecézi Tříkrálová sbírka pro Diecézní charitu. V naší farnosti bude hlavní  koledovací den příští týden v sobotu 11. ledna. Začneme v 8 00 hod. ráno mší svatou v našem kostele. Po ukončení mše se tradičně přesuneme na faru, kde posnídáme vydatnou snídani a jednotlivým skupinkám přidělíme průkazky, pokladničky a drobné dárky pro koledníky a občany, které navštívíte.

Vítáme další nové zájemce o tuto prospěšnou akci a také prosíme naše mladé dospělé, kteří jsou na koledování zvyklí od malička a byli vždy vydatnou posilou, aby se k nám přidali. Velmi o ně stojíme.  Sbírka bude ohlášena občanům rozhlasem. Je také možné koledovat jiné dny, než v sobotu, koledování je povoleno až do 14. ledna.Občané naší obce jsou již na koledníky zvyklí, tudíž nikdo nemusí mít strach z opakovaného odmítnutí, či jiného nepochopení.

Vedoucí skupinky, kterému je přidělena průkazka, musí být starší patnácti let. Prosíme, vezměte si s sebou občanský průkaz nebo pas, abyste se v případě zájmu občanů mohli prokázat. V minulých letech trvalo koledování jednotlivým skupinkám asi 3 hodiny. To znamená, že většina skončí kolem 13.00 hodiny. Pokladničky se odevzdají tentýž den paní Věře Švejdové domů, nebo druhý den v neděli při mši svaté. Kasičky budou následující týden rozpečetěny na Obecním úřadu v Bílovicích a výdělek předán pracovníkům Diecézní charity Brno.

Pokud Vaše děti vyrostly z kostýmů a potřebujete nový materiál na jeho výrobu, nebo máte kostýmy z minulých let a letos se nezúčastníte, prosíme, abyste neprodleně kontaktovali Alici Lázničkovou nebo Věrku Švejdovou.

Též přivítáme pomoc v sobotu ráno na faře při přípravě snídaně a úklidu fary.

Těšíme se na Vás a děkujeme!

Dobrovolní pracovníci bílovické charity.

Věra Švejdová, Alice Lázničková

Komentáře jsou zablokovány.