Noc kostelů 24. 5. 2013 také v Bílovicích

Zveme všechny k návštěvě našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje, který se poprvé připojuje k Noci kostelů. Věnujeme ji hlavně 100. výročí vysvěcení našeho kostela. Budou otevřeny všechny prostory kostela, včetně prohlídky systému vytápění, varhan a také znovů a kostelních hodin. V boční lodi kostela bude instalována výstava o sv. Cyrilovi a Metodějovi a samozřejmě na váš čeká mše, hudební program sboru BACHs a schóličky a další. Více najdete v programu na letáku a webu Noci kostelů.

Noc kostelů 2013 je:

  • pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
  • projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
  • nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
  • znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Komentáře jsou zablokovány.