Popeleční středou začala doba postní

Popeleční středa, vstupujeme do postní doby. Přijímáme popelec a při jeho udílení slyšíme „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srv. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, ale na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu vztahu s Bohem i lidmi. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.

Vadáváme se tedy na cestu obrácení, znovu a znovu. Odvracíme s od hříchu, obracíme se k Bohu. Od vnějšího, povrchního, do vlastního nitra, k jádru všeho našeho jednání. Od zahleděnosti do sebe k vnímavosti k druhým. Postní doba trvá čtyřicet dnů. Co můžeme stihnout? Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Připouštíme si, že tohle je právě to, co potřebujeme?

Komentáře jsou zablokovány.