Příspěvky na památník Jana Rybáře

Spolu s pozvánkou na slavnostní požehnání památníku P. Jana Rybáře na kostele v Bílovicích bychom chtěli požádat všechny, kdo by na realizaci památníku chtěli přispět, aby tak učinili jedním z následujících způsobů:
– poslat finanční příspěvek v libovolné výši na účet farnosti 2024391359/0800 s variabilním symbolem 1931 (rok narození Jana Rybáře)
– libovolnou částku předat v hotovosti paní Jitce Cívkové

Na všechny dary lze následně vystavit potvrzení a částku uplatnit pro odpočet ze základu daně z příjmu na začátku následujícího roku.
Děkujeme.

Komentáře jsou zablokovány.