Pouť z Velehradu na Klimentek

Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma. V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Římská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org)

Česká část pouti z Velehradu do Mikulova a na rakouské hranice byla připravena na třetí květnový týden. Odkud pak budou navazovat rakouští poutníci a následně pak italští, kteří letošní pouť zakončí v severoitalském městě Aquileia.

Dva zaplněné autobusy doplněné ještě o několik skupin dopravujících se vlastními automobily přivezly velkou skupinu odhodlaných poutníků v neděli 16. května na Velehrad. Zahájili jsme mší sv. v bazilice a pak už se velká část vydala na pěší pouť napřibližně 16 kilometrů vzdálený Klimentek. Zde se k nám v odpoledních hodinách připojili i ti, kteří si prošli jen závěrečný úsek.

O úvodní etapě celé pouti psal na své druhé straně i Katolický týdeník v čísle 21.

 

(foto Martin Vágner)

Nechat vzkaz

*