Opět nedělní mše sv. ve všech třech našich farnostech

Po aktualizaci protiepidemických opatření týkajících se bohoslužeb se obnovují nedělní mše sv. v našich farnostech ve standardním režimu. Tedy v Adamově v 8:00 hod., v Bílovicích v 9:30 hod. a v Babicích v 11:00 hod. Mše sv. v 9:30 z Bílovic bude přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Předpokládáme, že přenosy budou pokračovat do neděle 9. května.

Následující neděli (16. května) je pak pěší pouť z Velehradu na Klimentek a v našich farnostech nebude nedělní mše. Zájemci o účast na pouti se kvůli autobusové dopravě musí nahlásit předem. V kostelích jsou papíry, na které je potřeba se zapsat.

Aktuálně platná opatření: Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti) – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Kostel v Bílovicích bývá přes celý den otevřený k osobní modlitbě. Pro účast na mši sv. můžete také využít některý všední den, kdy je osobní účast minimální a lze dodržet všechna protiepidemická opatření. V neděli od 19 hod. je tichá adorace s možností přijmout svátost smíření. Od 20 hod. pak společná modlitba růžence. Pokud si nejste jistí, jestli můžete do kostela přijít, nebojte se zavolat panu faráři. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním.

Nechat vzkaz

*