Vstoupili jsme do nového roku 2021

Vstoupili jsme do nového roku 2021. Asi málokdo bude tvrdit, že konec roku 2020 a začátek toho nového byly jako ty všechny minulé. Díky protikoronavirovým omezením podle nejpřísnějšího pátého stupně jen málokdo mohl přijít do kostela na mši sv. o Slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterou tradičně začíná kalendářní rok. Díky Televizi Bílovice máme možnost být při mši sv. alespoň prostřednictvím streamovaného přenosu na YouTubu kanálu. A tentokrát dokonce ne z bílovického kostela, ale od Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově.

Svou budoucnost máme zahalenou. Když se podíváme na oltář, tak nad apoštoly jsou oblaka, která zahalují nanebevzetí Panny Marie. A oni přicházejí a tuší, že se něco děje. Že Bůh koná v tu chvíli. I my častokrát máme tu naši budoucnost zahalenu. Máme ji nejistou a nevíme, co nás čeká. Častokát žijeme i v obavách. Ale když si připomeneme těch let minulých, tak zjistíme, že Bůh byl s námi. A přes všechny ty otázky a zkoušky života, přes všechny ty hrboly a kopce, které jsme museli zdolat, tak si máme vzít do tohoto nového roku, který začíná, že nejenom Bůh byl s námi, ale že Bůh je a bude s námi. A to vnímáme právě na Panně Marii Nanebevzaté. Uchovávala v srdci slova Ježíše Krista. A stala se nám příkladem toho, že přes obtíže a zkoušky, kterými prošla, věděla nejenom, že Bůh byl v jejím životě, ale že je a bude. Bůh bude s námi, ať se děje cokoliv.
Na začátku tohoto občanského roku si máme přát, abychom se stávali štěstím pro druhé. Tak, jak jsou druzí naše štěstí a naše radost. Být tvůrcem štěstí druhého.

Komentáře jsou zablokovány.