Pokračování nedělních katechezí

Milí účastníci nedělních katechezí pro děti,
protože se teď nemůžeme setkávat během nedělních bohoslužeb, nachystala jsem text ke katechezi i nálepky z této a minulé neděle do předsálí kostela (text – nástěnka po pravé straně, nálepky – krabička na lavici pod ní). Budu tam dávat materiály i následující neděle, nálepky z předchozích nedělí tam také zůstanou.
Pokud se tedy chcete s dětmi alespoň touto formou katecheze zúčastnit, můžete se kdykoliv během týdne na chvíli do kostela stavit, přečíst si s dětmi text, zkusit jim ho vysvětlit a nalepit si nálepku do Nedělního alba (kdo sešitek ještě nemá, nechala jsem tam pár navíc k vyzvednutí). Doporučuji si vzít si s sebou vlastní pastelky a obrázek k dané neděli v sešitku si vybarvit, příp. toto udělat doma. Pak se můžete spolu krátce pomodlit. Myslím, že i tato krátká návštěva kostela je pro naše děti cenná.
Prosím, buďte v kostele ohleduplní a při vstupu použijte desinfekci na ruce (v kropence).
Přeji všem pevné zdraví a Boží ochranu.
Lucka M.

Nechat vzkaz

*