Katecheze Dobrého pastýře

Od školního roku 2017/2018 jsme v naší farnosti spustili program katechezí Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let. Katecheze umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Své kořeny má v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori. Cílem je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané poznání „zvnitřnit“.

Katecheze probíhají v pátky od 16:30 do 17:30 (před dětskou mší svatou) v atriu nad farní klubovnou pod vedením Jany Vaňkové a Jany Prokopcové. Všechny děti jsou vítány.

 

(Jana P., foto Pavel L.)

Nechat vzkaz

*