Tříkrálová sbírka 2013 v Bílovicích

Jako každý rok proběhne na začátku roku 2013 Tříkrálová sbírka. Oficiální termín pro koledování je od 1. ledna do 14.ledna. Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle požehná tříkrálovým koledníkům při mši sv. na Petrově dne 2. ledna od 14.30 hod. Po mši bude následovat občerstvení a losování o ceny pro koledníky.
Také v naší farnosti se bude koledovat od 1. ledna do 14. ledna. Hlavní koledovací den proběhne bude sobota 5. ledna. Bude zahájen bohoslužbou v 8.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje a následnou snídaní na faře. Prosíme koledníky, aby přišli na mši v kostýmech. Rádi bychom děti v kostele nafilmovali a zkrácený přenos nechali odvysílat v bílovické televizi. Taková malá zpětná vazba,  která jistě děti potěší.
Kdo nemá kostým, může si zapůjčit látky od Alice Lázničkové a sám si ušít velmi jednoduchý plášť. Lze ho pořídit i bez šití – pomocí zažehlovacího proužku (prodává se v galanterii). S Alicí se domluvte individuálně.
Prosíme všechny farníky, kteří by měli zájem pomoci s přípravami či s koledováním, aby se nahlásili pí. Věře Švejdové nebo Alici Lázníčkové. Na Polance pak Martinu Tomáškovi.

Co s sebou:
– přiměřené oblečení a obutí, korunky a pláště (nebo jiné královské oblečení),
– nějaký košík nebo něco na letáčky a cukříky,
– svačinku a hlavně pití,
– vedoucí skupinek – spínací špendlík na průkazku a občanský průkaz, pro urychlení odbavování by bylo dobré, kdybyste nám přinesli papírek s Vašimi údaji – jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo občanky (příp. pasu), telefonní kontakt.

Přejeme Vám požehnaný nový rok 2013!

Organizátoři Tříkrálové sbírky 2013

Komentáře jsou zablokovány.