Noc kostelů

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Naše farnost se poprvé zapojila v roce 2013. Tento rok se Noc kostelů konala v pátek 24. května a Bílovice nemohly chybět. A zaznamenali jsme velký zájem příchozích, často bílovčáků, kteří říkají, že ještě nikdy neviděli kostel otevřený. A to se tady pořád něco děje a bývá otevřený dost často. je pravda, že poutá pozornost mnohých už při pouhém průjezdu obcí, autem, vlakem či na kole.

  

  

Program zahájila komentovaná mše a pro přítomné šlo o zajímavé připomenutí významu jednotlivých částí bohoslužby, pro některé pak spíše výjimečná příležitost k zamyšlení, co že to ti katolíci v tom kostele vlastně dělají a proč. Po mši pak plynule navázal cyrilometodějský program „Pět důležitých míst v životě svatých Cyrila a Metoděje“, do kterého se zapojili malí i velcí. Luštili nápisy v hlaholici na dveřích našeho kostela a pro mnohé to bylo vlastně poprvé, kdy se důkladněji setkali s písmeny, kterými byly napsány první slovanské texty. Jirka pak samozřejmě vytrvale provázel jednotlivé skupinky do věže až do pozdních hodin. Své posluchače si našla i přednáška Jana Laty o dění v Bílovicích a vztazích, často kontroverzních, v období před sto a více lety, tedy v době, kdy se stavěl náš kostel. A jak víme, toto období a celá stavba či spíš její uvedení do užívání se neobešlo bez konfliktů a komplikací. Zájem vyvolalo i promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Celý večer jsme pak zakončili modlitbou a zpěvem. Modlitbě zpěvem patřila závěrečná hodinka.

Nechat vzkaz

*