Prosinec 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Advent (nejen) pro děti ve farnosti – přijměte pozvání na rorátní mše svaté (se snídaní pro děti) – vždy ve středu v 6.45 a v sobotu v 7.00 h.

 • Pátek 1. prosince 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Pátek 1. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Tuňáci;
 • Neděle 3. prosince 2017: Mikulášská písnička – (ne)tradiční pozvánka pro děti (i s rodiči) z Bílovic a okolí na setkání se svatým Mikulášem před bílovickým kostelem – v 16:15 hod. . Připravuje farní společenství s podporou místní KDU-ČSL. Děkujeme za případné dobrovolné příspěvky na mikulášské balíčky pro vaše děti.

 • Čtvrtek 7. prosince 2017: Manželské večery – 8. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 8. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků;
 • Sobota 9. prosince 2017: Farní den v Adamově – od 9:30 hod. – tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, společný oběd, povídání o Fatimě, tombola. V 7.00 rorátní mše svatá v Bílovicích + snídaně na faře + odjezd vlakem v 9.11 s dětmi (i rodiči) do Adamova na farní den (výroba vánočních dárků, oběd, muzikálová pohádka), návrat domů vlakem 14.39 hod.

 • Sobota 9. prosince 2017: Skaut – Makrely – tvořivé dílničky (klubovna);
 • Sobota 9. prosince 2017: Adventní duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet – Kino Scala v Brně – www.duchovniobnova.cz.
 • Sobota 9. prosince 2017: Film Psi Páně – promítání netradičního dokumentárního filmu filmu s sokolovně v Babicích nad Svitavou v 17 hod.;

 • Neděle 10. prosince 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • 13. – 20. prosince 2017: Sbírka vánočního cukroví a ovoce – sbírka je určena Centru pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Můžete nosit do bílovické knihovny 13., 15., 19. a 20. 12. a v neděli 17. 12. po mši do kostela;

 • Čtvrtek 14. prosince 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.;
 • Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: Kurz světových náboženství – III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr. – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 15. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Sardinky;
 • Sobota 16. prosince 2017: Skaut – zvířátková nadílka – všechny družinky;
 • Středa 20. prosince 2017: Já bych rád k Betlému – vánoční vystoupení žáků ZŠ – kostel v Adamově v 10h a 11h, kostel v Bílovicích v 17h;

 • Pátek 22. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno;
 • Sobota 23. prosince 2017: večerní mše sv. s nedělní platností v 17:30 hod. (4. neděle adventní) – přinesení Betlémského světla;
 • Neděle 24. prosince 2017 (4. neděle adventní a Štědrý den) – dětská štědrovečerní mše sv. v 15 hod., večerní (půlnoční) mše sv. ve 22:30 hod.
 • Pondělí 25. prosince 2017: Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10 hod.;
 • Pátek 29. prosince 2017: Vánoční dárek pro děti – dvě hodiny v aquaparku Boskovice – 15-17 hod. – dárek od pana faráře, doprava vlastní, vstupenky/poukázky platí i pro rodiče (děti potřebují vlastní doprovod).

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od 8. prosince 2017 jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Nechat vzkaz

*