Slavnost Ježíše Krista Krále

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. Alespoň několik myšlenek z neděle 22. listopadu, tedy Slavnosti Ježíše Krista Krále. Matoušovo evangelium (Mt 25,31-46) nás vede k zamyšlení nad vlatním každodenním jednáním ve vztahu k potřebným v našem okolí.

Ježíš neodešel, tak jako by nebyl. Ale zůstává na zemi ukrytý v jiných šatech, v jiných tvářích. Tak jak říká: Cokoliv jste učinili pro jednoho z těch nejmenších, pro mě jste udělali. Jenom my neustále očekáváme něco vznešeného, velkolepého. A Ježíš Kristus nosí každodenní šaty. Je nám na dosah. Jeho přítomnost je natolik banální, že ji odmítáme. Neumíme vidět Ježíše Krista v té lidské tváři.
Kristovo království přivádí k naplnění veškeré dobro tohoto světa. Každému dobru v člověku dává hodnotu věčnosti.
Kdo z nás říká, že nepoznal Kristovu podobu v tomto světě? Ve tváři žebráka, dítěte, kolegy v práci, muže, ženy, uklízečky, cizinců? Těch, kteří jsou na tom méně šťastní než my.
Dnešní evangelium nás ujišťuje a říká nám, co bude předcházet té Kristově otázce „Miloval jsi?“ Že žádný dobrý skutek, který jsme vykonali, není u Boha zapomenut. A vybízí nás, že ještě je čas, abychom využili veškerých situací pro obrácení našeho života. Ono nestačí říkat „Pane, Pane“, odříkávat modlitby a sehnat si potvrzení o křestním listu. Na to se jednou nikdo nebude ptát. Ale otázkou zůstane, jestli jsme se zřekli sobectví, obětovali se pro druhé, jestli jsme se stali Kristu podobnými a naplňovali to, k čemu jsme byli stvořeni a od Boha povoláni. Abychom šířili Boží království. A jestliže mluvíme o soudu, eschatologii, tak to není až věc poslední. Ale vidíme, že svým jednáním a konáním už nyní rozhodujeme o všem. Rozhodujeme o tom, kam jednou chceme patřit.

Z ohlášek:
V neděli od 19 hod. adorace a zpovídání v Bílovicích, poté modlitba růžence ve 20 hod. V úterý a ve čtvrtek mše sv. v 17:30 hod. v Adamově, ve středu mše sv. v Babicích v 18 hod., v pátek v 17:30 hod. mše sv. v Bílovicích. Příští neděle je první nedělí adventní, bude zde probíhat žehnání adventních věnců (věnce, které si do kostela přinesete, budou požehnány).
Otec Pavel v ohláškách opět poděkoval všem za zaslané příspěvky. Přehled sbírek i nákladů bude brzy vyvěšen na nástěnce v kostele. Také připomenul výzvu našich biskupů k půstu vždy ve středu na úmysl ukončení současné pandemie.
V sobotu bude brigáda na hrabání listí (bude objednán kontejner). Přijďte pomoci.

 

Nechat vzkaz

*