Ohlášky a slovo otce Pavla

Letos pravděpodobně poprvé nebudeme moci uskutečnit společnou pobožnost na našich hřbitovech. Ale i tak můžeme volat za těmi, kteří nás předešli, aby i jednou za námi mohlo znít: „Světlo věčné ať jim svítí!“. Po celý letošní listopad senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat milosti pro duše zemřelých.

Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

Modlitba je jedinou silou, která dosahuje za hranice života a smrti. Modlitba je posilou pro společenství jak žijících, tak i zemřelých. Dotkněme se tedy právě modlitbou a přáním Božího pokoje všech těch, kterým vděčíme za milost života, neboť všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti věčné.

Modleme se také posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Počínaje nedělí 11.10. budou opět probíhat přímé přenosy nedělních bohoslužeb z kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a to vždy v 10h. Odkaz na přenos najdete na https://www.mseonline.cz/ a na Televize Bílovice. Po mši svaté v Bílovicích se bude podávat svaté přijímání v kostele jednotlivcům do 12 hod.

Ohlášky (doplněné) z dnešní bohoslužby 1. listopadu 2020:

  • Dnes je adorační den bílovické farnosti.
  • Dnes v 16h dušičková pobožnost na hřbitově, po ní v kostele adorace až do 20 hod. Současně bude možnost přijmout svátost smíření (v sakristii).
  • V pondělí v Adamově na hřbitově pobožnost za zemřelé v 10 hod.  V Babicích ve středu v 18 hod.
  • Zde v Bílovicích bývají mše sv. vždy večer po 18 hod., když zde skončí řemeslníci a další práce.
  • Z toho, co vidíte kolem sebe, tak za tento týden se podařila instalace nových oken v presbytáři, byly osazeny také sklem, probíhá restaurování hlavního oltáře, dochází ke změně osvětlení v lodi kostela, k úpravě ozvučení a současně k výmalbě celého kostela.
  • Vzhledem k výpadku příjmů kostelních sbírek prosím o podporu probíhajících prací, přispět můžete v kostele do kasiček nebo zaslat peníze na účet farnosti č. 2024391359/0800. Dárce si zároveň poskytnutý dar může odečíst ze základu daně.
  • Předem děkuji za každou pomoc, modlitbu i přispění.
  • Jsme v době, kdy církev zvláštním způsobem pamatuje na ty, kteří nás předešli, na naše zemřelé. Ve společenství církve vítězné i těch, kdo čekají na plnost slávy, se můžeme modlit za ty, co nás předešli. Zříci se hříchu, mýt úmysl, tak jak to činí církev, pamatovat a modlit se za zemřelé. Ty podmínky – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – má člověk splnit, jak je to možné. Tedy až opadnou ty věci, které nám v tom teď brání. Zároveň se máme za zesnulé pomodlit jakoukoliv modlitbu.
  • pastýřský list otce biskupa Vojtěcha: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list

Nechat vzkaz

*