Prosinec 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prosince 2019.

 

 • Neděle 1. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – bohoslužba vylití Ducha svatého – 15 – 18 hod.;
 • Úterý 3. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 4. prosince 2019: Roráty – v 6:45h, následuje snídaně pro děti na faře;

 • Středa 4. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – 7. týden: Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova;
 • Pátek 6. prosince 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí (tentokrát i s Božím slovem na další rok) – od 20 do 21 h v kostele;
 • Sobota 7. prosince 2019: Roráty – v 7h, následuje snídaně pro děti na faře;
 • Sobota 7. prosince 2019: Adventní dílna – ve farním sále po rorátech. Budeme vyrábět drobné vánoční dekorace. Výrobky pak budeme prodávat po nedělní mši svaté a výtěžek pošleme na misie, abychom přinášeli radost i chudým dětem.

 • Sobota 7. prosince 2019: Skaut (Tresky, Kambalky) – výlet;
 • Sobota 7. prosince 2019: Skaut (Makrely) – rukodělky;
 • Neděle 8. prosince 2019: Mikulášské vážení – v 16:15 hod. před kostelem – zveme všechny děti (3+) s rodiči na ne(tradiční) setkání se svatým Mikulášem (včetně mikulášské nadílky);

 • Neděle 8. prosince 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • 9. – 18. prosince 2019: Farní charita tradičně pořádá Sbírku vánočního cukroví pro lidi bez domova. Své dary můžete nosit od 9. do 18. prosince 2019 do bílovické knihovny (v otvírací době) nebo v čase bohoslužeb do kostela. Po předchozí domluvě s Věrou Švejdovou je možné předání i jinde. Dobrým skutkem pro druhé uděláte i svoje Vánoce krásnější. Děkujeme, že pomáháte.

 • Úterý 10. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 11. prosince 2019: Roráty – v 6:45h, následuje snídaně pro děti na faře;
 • Čtvrtek 12. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – 8. týden: Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
 • Pátek 13. prosince 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Pátek 13. prosince 2019: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: IV. Karmelitáni – P. Pavel Pola, OCD, převor kláštera u Pražského Jezulátka – ve farním sále v 18:30 hod., od 17:30 mše sv. v kostele;
 • Sobota 14. prosince 2019: Roráty – v 7h, následuje snídaně pro děti na faře;
 • Sobota 14. prosince 2019: Vánoční dílničky – po ranních rorátech – budeme vyrábět jesličky a zavinovačky pro Ježíška ve stylu českých vánoc – bližší info Alice L.;
 • Sobota 14. prosince 2019: Adventní duchovní obnova – v 16 hod. v kostele, dvě promluvy, možnost zpovědi, adorace, svátostné požehnání v 18h.;
 • Sobota 14. prosince 2019: Koncert adventní a čtení andělské – v 16h v Řícmanicích v knihovně – zve sdružení ORA ET LABORA;

 • Neděle 15. prosince 2019: Pěvecký adventní koncert Jitky Zerhauové – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, vstupné dobrovolné. Na varhany doprovodí Daša Karasová. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, Ch. Gounoda, A. Dvořáka a dalších.

 • Neděle 15. prosince 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 17. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 18. prosince 2019: Roráty – v 6:45h, následuje snídaně pro děti na faře;
 • Čtvrtek 19. prosince 2019: Brigáda – instalace stromků v kostele – v 18:30 hod.
 • Čtvrtek 19. prosince 2019: Pátek 20. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – v 17:30h mše sv., poté rozeslání a následuje agapé;
 • Sobota 21. prosince 2019: Roráty – v 7h, následuje snídaně pro děti na faře;
 • Sobota 21. prosince 2019: zdobení stromků v kostele – dopoledne;
 • Neděle 22. prosince 2019: Koncert cimbálové muziky Líšňáci – v 16:30 hod. v kostele – benefiční koncert pro farnost Rybník;

 • Úterý 24. prosince 2019: Štědrý den – štědrovečerní dětská mše s ukládáním Ježíška do jesliček v 15 hod.
 • Úterý 24. prosince 2019: Štědrý den -„půlnoční“ Vigílie Slavnosti Narození Páně – ve 22:30 hod. – se zpěvem České mše vánoční (J. J. Ryba), následuje agapé na faře;
 • Středa 25. prosince 2019: Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10h.
 • Pátek 27. prosince 2019: Vánoční dárek pro děti – Aquapark Boskovice – 15 – 16 hod.
 • Pátek 27. prosince 2019 :Vánoční koncert – smíšený pěvecký sbor Bronislav – v 18hod. v bílovickém kostele.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

 

Nechat vzkaz

*