Dětský koutek

S novým školním rokem se pokusíme nedělní bohoslužby upravit tak, aby děti mohly úměrně svému věku lépe chápat obsah mše svaté a také zažívat společenství s ostatními dětmi. Následně nový model dává možnost rodičům po skončení mše doma lépe navázat v rozhovoru a hrách s dětmi na to, co v kostele prožili a o čem tam slyšeli. Může to být prospěšné pro celou rodinu.

V neposlední řadě se tato změna promítne do průběhu nedělní bohoslužby tak, že ti, kdo více vnímali rušení od menších dětí, se budou moci v době bohoslužby slova lépe soustředit.

Dětský koutek s nedělní katechezí – začne na zkoušku od 6. října pro děti do 6 let v předsíni kostela (katecheze povedou maminky). Prosíme o dochvilnost příchodu na mši svatou, abychom nerušili děti při katechezích. Pro pozdní příchod použijte bočního vchodu.

Kartičky pro dětí – smyslem celého projektu je, aby děti hlouběji poznaly Ježíše, cenu jeho přátelství a toužily ho stále více poznávat a „být jako On“. Děti budou dostávat každou neděli do rodiny kartičku snedělním evangeliem. Zadní strana kartičky jim pomůže jednat vživotě jako Ježíš. Je to těžké, ale krásné. Nezapomeň si rožek z kartiček ustřihnout a nalepit na plakát.

Nechat vzkaz