Pouť na Vranov

V neděli 15. září se vydala na pěší pouť skupina bílovických farníků. Děje se tak už po několikáté zhruba v polovině září. nejde jen o obnovení tradice předků, ale o nedílnou součást živé víry dnešní farnosti. Jdou starší, ale i děti. Mši sv. ve Vranově pro poutníky slavil P. Jaroslav Filka, náš dřívější farář. Takže to vedle přinášených úmyslů byla navíc dobrá příležitost k milému setkání se současným kuřimským farářem a jaho farníky.

Nechat vzkaz

*