Výuka náboženství ve školním roce 2019/20

Začátek výuky náboženství od 1. října 2019.
Výuka náboženství a další výukové aktivity ve školním roce 2019/20 budou od 1. října 2019.

1. + 2. tř. – středa –11.50-12.35 (pátá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek – jazyková učebna IV.
3. tř. – středa –12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek – jazyková učebna IV.
4. tř. – pátek –12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) –Petr Šplouchal – 9.C
5. tř. – středa –13.40-14.25 (sedmá vyučovací hod.) –Pavel Lazárek – jazyková učebna IV.
6.-8.tř. – pátek – farní katecheze –Lenka Koudelková, Helena a Jiří Řezníčkovi

Výuka náboženství pro 1. – 5. třídu probíhá v určených učebnách ZŠ. Páteční katecheze pro starší děti pak ve farní klubovně.

Nechat vzkaz

*